תוצאות חיפוש

מיגו כאומדנא
(הרב) יאיר אטון מישרים א | ירוחם | תשסב
סוגיית מיגו להוציא ומיגו מממון לממון
הרב בעז רויטל גולות א | עתניאל | תשנג