תוצאות חיפוש

גורם הזמן במלאכת הבונה
הרב אביגדור שילה אורות עציון כה | אור עציון | תשנה
כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב
הרב יצחק שילת כתלנו טז | הכותל | תשסד
מלאכה המתקיימת
יוסי מרובקה אורות עציון ל | אור עציון | תשנט