תוצאות חיפוש

ב זה בית - מלאכת הכותב, טבע או הסכמה
אור שמעוני שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
הכותב שתי אותיות
חיים קטן מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
מלאכה כדרכה ובשינוי בשבת ובתורה כולה
בנימין טויבר שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
שיטת רש"י במלאכת כותב
הרב שמעון לפיד אורות עציון כה | אור עציון | תשנה
שיעור שתי אותיות במלאכת כותב
הרב אלישע לוינשטרן מישרים ה | ירוחם