תוצאות חיפוש

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם
אליקים ברנר קונטרס לה | שיח | תשעה
תפילתו של מניטו
אילון אביאור לשונות של תפילה | כפר בתיה | תשעח