תוצאות חיפוש

בעניין שבועת הפקדון
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות 153 | הר עציון | תשנט
קניין גוי מיד ישראל על פי הרמבם
דרור שילה עלון שבות 135-136 | הר עציון | תשנב
קניין כסף
עפר בר כוכבא מאורות אמנה ה | קרית שמונה | תשסא
קנין מעות במקום מצוה
הרב אהרן פרידמן בלכתך בדרך כ | כרם ביבנה | תשסג