תוצאות חיפוש

אומדנא דאילו הוי ידע
הרב ירון רוזיליו אבני משפט כא | יד ברודמן | תשעז
אונסא דנפשיה במתנה
הרב יהודה צור אבני משפט יא | כולל יד ברודמן, רחובות | תשסט
בדין הסתלקות מדבר שלא בא לעולם
הרב זלמן ברוך מלמד מאבני המקום יד | בית אל | תשסג
בענין סילוק מירושה ומתנה על מה שכתוב בתורה
הרב ישראל דזימיטרובסקי כתלנו יד | הכותל | תשנב
דיני הקידושין וקניני ממון - הדמיון והשוני
הרב יהונתן ארנברג מישרים ד | ירוחם | תשסו
הגיור בימינו
הרב חגי פנחס בר גיורא ניצני ארץ יא | מרכז הרב | תשנה
המתנה בין בשר לחלב
יצחק פייגלין מכרמי שומרון לב | קרני שומרון | תשנט
הערמה בקריעה
ידידיה ערמון פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
הקנאת לולב לקטן
שמואל חיון מאורנו יב | מצפה יריחו | תשעה
השהות שבין בשר וחלב
הרב יעקב ורהפטיג כתלנו ט-י | הכותל | תשלז
זמן
הרב משה אדלר בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנה
זמן ההמתנה בין אכילת בשר לבין אכילת חלב
הרב רועי הכהן זק הכי אתמר ג | איתמר | תשסח
זמן ההמתנה בין בשר לחלב - מנהג אבות לעומת פסיקת הלכה
אלעזר שטראוס קול ברמה כג | חיספין | תשסה
יסודות משפטי התנאים
נדב שניאור יוצרות ב | אור יוסף - בית חגי | תשע
ממדבר מתנה
דרור מורגנשטרן קול ברמה כט | הגולן | תשעז
מנהג ההמתנה בין בשר לחלב
אדן שמואלי קול ברמה כח | הגולן | תשעו
מעשר עני שלא ניתן לעניים
הרב יעקב אריאל אמונת עתיך 120 | מכון התורה והארץ | תשעח
משפטי התנאים
רוני ליבוביץ' עלון שבות 148 | הר עציון | תשנז
משפטי התנאים
אמציה דרייפוס מעליות ל | מעלה אדומים | תשעג
מתי אומרים שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל
יאיר קלוזנר וישראל מאיר סבתו ישא מדברתיך ב | תשעח
מתנה על מה שכתוב בתורה
(הרב) דוד פנדל שעלי דעת ה | שעלבים | תשמז
מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון
הרב ירון רוזיליו אבני משפט יג | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעא
מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים
מרדכי ברקוביץ מכנשתא דבי דרי | מרכז הרב | תשסט
מתנה על מה שכתוב בתורה ועל מה שתקנו חכמים
הרב נתנאל ברקוביץ בלכתך בדרך ח | כרם ביבנה | תשנו
מתנת שכיב מרע
הרב דניאל כץ בלכתך בדרך טו | כרם ביבנה | תשס
נטילת החלק הנוסף מירושת הבכור
יעקב הרשקוביץ שעלי דעת ג | שעלבים | תשמד
נתינת מעשר עני במתנה על מנת להחזיר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
קדושי כסף ביחס לקנין כסף במהלך הסוגיות
אלון בן דוד מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
קניין חצר
אלי בלום עלון שבות 129 | הר עציון | תשן
קנין גוי במטלטלין - ביאור שיטת הרמב"ם
הרב צבי שמשוני מעליות | מעלה אדומים | תשמח
קנין פירות כקנין הגוף
(הרב) אלישיב הכהן אורות עציון יז | אור עציון | תשן
שיטת הרמבם בתנאים
הרב עמיחי גורדין עלון שבות | הר עציון | תשנז
תוקפה ההלכתי של ועדת העיזבונות
הרב יעקב הילדסהיים אמונת עתיך 112 | מכון התורה והארץ | תשעו