תוצאות חיפוש

"כי נזר א-להיו על ראשו"
עדיאל קדרי עלון שבות 122 | הר עציון | תשמח
חכם עדיף מנביא
ערן נזרי עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
ספק טומאה צפה על פני המים, וספק ״הנזרקין"
הרב שמואל אריאל גולות ד | עתניאל | תשנו
עבודת הדם
אביעד ברטוב עלון שבות 174 | הר עציון | תשעב
קנין פירות כקנין הגוף דמי
חנן בירנצוויג ואברהם פלנזר מעגלים ג | מעלה גלבוע | תשס