תוצאות חיפוש

בעניין שריפת גופות גויים והמסתעף
הרב אפרים כחלון האוצר טו | תשעח
העתקת קברות לצרכים ציבוריים
איתי קרימר פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
ניתוחים שלאחר המוות לצרכים רפואיים ומדעיים
חיים וייסברג מאורות אמנה ו | קרית שמונה | תשסב
פינוי המת מקברו גדרי האיסור ואופני ההיתר
הרב גבי אלמשעלי מחניך א | הרבנות הצבאית | תשסז
קביעת רגע המוות והחובה לתרום איברים
הרב ראם הכהן צהר לז | צהר | תשעה
שימוש במת לצורך החיים
אביעד חתן קול ברמה כח | הגולן | תשעו