תוצאות חיפוש

ביטול עסקת חליפין
הרב צבי יהודה בן יעקב משפטי ארץ ג - קניין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
כסף קידושין- משמעותו
בנצי שקלאר גולות יג | עתניאל | תשסד
לקיים כל דבר
הרב יצחק ביסמוט אבני משפט יב | כולל יד ברודמן, רחובות | תשע
מדוע סודרה מסכת יבמות בתחילת סדר נשים
הרב יהודה שביב עלון שבות 137 | הר עציון | תשנב
פיצול וצמצום הבעלות
הרב עדו רכניץ משפטי ארץ ג - קניין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
קידושין בחליפין
רואי רחמים מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט
קניין חליפין
אפרים זיק עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
קנין חליפין בקידושי אשה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט