תוצאות חיפוש

בדין סוכה מעל כ אמה
ירון קטן אורות עציון כד | אור עציון | תשנד
שיטת רשי בסכך הגבוה מעשרים אמה
נעם זהר כתלנו ח | הכותל | תשלו