תוצאות חיפוש

איסור סחורה בשביעית
הרב עמית משגב עלון שבות 168 | תשסח
אתרוגים של אוצר בית דין שהוצאו מאריזותיהם
הרב יעקב אריאל אמונת עתיך 110 | מכון התורה והארץ | תשעו
חישוב עלותם של פירות אוצר בית דין
אגרונום מרדכי שומרון אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה
סחורה בפרות שביעית
מתן שמלצר מאבני המקום יג | בית אל | תשסא
שקילת פירות של אוצר בית דין
הרב נתנאל אוירבך אמונת עתיך 106 | מכון התורה והארץ | תשעה