תוצאות חיפוש

אישתני דינא אישתני קטלא
אסף גרינבאום עלון שבות 167 | הר עציון | תשסז
גניבתו של הבן הסורר והמורה
נעם ישי קונטרס לח | שיח | תשעח
גר שנתגייר כקטן שנולד
אסף גרינבאום עלון שבות 175 | הר עציון | תשעג
דין בן סורר ומורה
הרב חגי קורץ ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
לא היה ולא עתיד להיות
יובל טורם שיר למעלות ג | מעלות | תשסא