תוצאות חיפוש

לקיטה בירק לשביעית
אמיר חסקין ניצני ארץ יד | מרכז הרב | תשסא
מאכל בהמה בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
ספיחין בשביעית
הרב חיים סבתו כתלנו יב | הכותל | תשמז
קציר ספיחי שביעית לצורך תרגול קורבן העומר
הרב עזריה אריאל אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה
קצירת תחמיץ בשמיטה למאכל בהמה מזני חיטה
הרב דוד איינגר אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה