תוצאות חיפוש

אכילת פועל בשדה
מוטי ספראי עלון שבות 133 | הר עציון | תשנא
גדרי חילול השם ברמב"ם
מוטי ספראי עלון שבות 138 | הר עציון | תשנג
דין יורד עמו לחייו בהלוואה
מוטי ספראי עלון שבות 132 | הר עציון | תשנא
היום השמיני - עיון בדרשות אגדה
אליהו שי פתיחתא ה | כפר בתיה | תשסה
הערה קטנה לנוסח הסיפרא
פרופ' מיכאל שוורץ גולות ה | עתניאל | תשנז
כיבוד אב ואם
אליהו שי עלון שבות 164 | הר עציון | תשסה
מנחת חביתין
שמעוני גרטי עלון שבות 163 | הר עציון | תשסד
מעשה ידי הבת
דודי דויטש ומוטי ספראי עלון שבות 131 | הר עציון | תשנא
מעשה ידי הבת
דודי דויטש ז"ל ומוטי ספראי עלון שבות 135-136 | הר עציון | תשנב
על המנהג לעשות מלאכה במוצאי שבת
הרב מיכאל ספראי האוצר טז | תשעח
על משפט המלך
מוטי ספראי עלון שבות 135-136 | הר עציון | תשנב