תוצאות חיפוש

"כמי שנחקרה" בעדות עד אחד
הרב יוסף שליט אבני משפט טו | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעב
"על פי שנים עדים"
הרב יהושע שפירא פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
אין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמן - ביאור שיטת הגאונים
הרב נחשון רבינשטיין מאבני המקום יג | בית אל | תשסא
אל-הי השמים - אל-הי הארץ
הרב מאיר שלזינגר שעלי דעת א | שעלבים | תשלב
אף הן היו באותו הנס - חיובן של נשים בקריאת מגילה ובשאר מועדים
הרב נתנאל אריה קול ברמה כז, לפני המלך | הגולן | תשעד
בדין הזמה בממון
הרב רפאל ברוך טולידאנו האוצר יח | תשעח
בדין עד זומם ובדין עדות
הרב ראם הכהן אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
ביאור סוגית "העדים שאמרו אמנה היו דברינו"
הרב עזריה ברזון מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
בין המשקים למועדים
אריאל בלום מאורנו ז | מצפה יריחו | תשסז
בירור מהות דין הזמה ועונש כאשר זמם
הרב יהושע הרץ מאבני המקום ט | בית אל | תשנה
במעגלי החג - השפעת החג על הזמנים שסביבו
הרב צבי שורץ אמונת עתיך 115 | מכון התורה והארץ | תשעז
בסוגיא דאנוסים היינו
הרב ישראל דזימיטרובסקי כתלנו ד | הכותל | תשלב
בסוגית תרי ותרי
ישראל פישר מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
בעינן קרא כדכתיב
דניאל בן דב בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנו
בעניין קידושין בעדים פסולים
הרב אברהם אלקנה שפירא ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
בענין אמנה במיגו דמזוייף
הרב אמוץ כהן יוצרות ג | אור יוסף - בית חגי | תשעה
גבול סמכותם של הסנהדרין
אביעד מחלב קול ברמה יט | חיספין | תשנח
גדר דין יחוד עדים
הרב אריה ויזל אבני משפט טז | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעג
גדרים בעדות ראיית הלבנה
אבי רזניקוב אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
גרות, יציאת מצרים והמועדים
הרב שמואל לורנץ גולות ח | עתניאל | תשס
דין כאשר זמם ולא כאשר עשה במלקות
עמוס פניגשטיין עלון שבות 114 | הר עציון | תשמו
דיני הזמה בעדות בבת אחת
דוד זהבי מאורות אמנה ג | קרית שמונה | תשס
ה"הסדר" - עקרונות ויעדים
הרב יצחק שילת עלון שבות 101 | הר עציון | תשמג
האם אומרים מיגו במקום עדים
משה כהן מעליות כט | מעלה אדומים | תשסט
הוציא עליו כתב ידו
רוני שוה מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
הזמה בעדות בשטר
הרב ירון רוזיליו אבני משפט טז | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעג
הזמה עצמית בעדים זוממין
הרב חיים סבתו מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
הזמה עקיפה
יצחק הלוי אפלבאום בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה - עיון במשנת השפת אמת
הרב ערן משה מרגלית מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
הזמת העדים והכחשתם בבת אחת
הרב חיים פרלמוטר כתלנו טו | הכותל | תשנד
הלכות עגונות: הלכה בהשתנותה
הרב דר אביגדור (דורי) הנמן דוקטורט | אוניברסיטת בן גוריון | תשעז
המועד כמפגש
אביה טובי אביע 23 | עתניאל | תשעז
המלוה את חברו בעדים והתנה תנאים
אברהם פרל מאבני המקום יא | בית אל | תשס
הפרשת תרומות ומעשרות באיסוף תפוחי אדמה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הצורך בטענה
חנוך הכהן רפפורט עלון שבות 121 | הר עציון | תשמח
הרהורים על קדושת הזמן
אריאל שרלו פתיחתא יב | כפר בתיה | תשסז
השבת והמועדים
בני אנגמר קול ברמה ט | חיספין | תשנב
והפכתי אבלם לששון
יהונתן ברט מישרים ג | ירוחם | תשסד
וכתר שבת עולה על גביהן
הרב בן ציון קריגר כתלנו טז | הכותל | תשסד
זה שיר שבח של יום השביעי
הרב בנימין לנדאו כתלנו טז | הכותל | תשסד
חזרת עדים מעדותם
הרב דורון אלון חמדת הארץ ה | ארץ חמדה | תשסז
חיוב מלקות בעדים זוממין
הרב שלמה רוזנפלד ממעין מחולה יג | שדמות נריה | תשסח
חקירת העדים ודין הזמה
בעז יעקבי פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
ט ו באב - המחולות והחגים
הרב איתם הנקין עלוני ממרא 122 | ניר | תשסט
ימים קדושים, מועדים טובים, זמנים חדשים
הרב יאיר דרייפוס מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
יסוד חיובם של עדים זוממים
יצחק וסמדר בן דוד עלון שבות | הר עציון | תשסד
יסוד חיובם של עדים זוממים
הרב חיים נבון עלון שבות 159 | הר עציון | תשסא
יעדים תורניים וחינוכיים חדשים
הרב יהודה זולדן צהר כג | צהר | תשסו
יצירת החיוב בקנס: עצם המעשה, בית דין או עדים?
הרב אריה כ"ץ חמדת הארץ ה | ארץ חמדה | תשסז
כיצד העדים נעשים זוממין - ההגיון מאחורי אופן הזמת עדות
אחיה אברהם הדס שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות | כפר בתיה | תשעח
לוקה ומשלם - הילכו שניהם יחדיו
מאירי דמסקי שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות | כפר בתיה | תשעח
מה בין שבת ליוט
הרב בנימין צבי יגר כתלנו טז | הכותל | תשסד
מהות הענישה - בין גמול לתועלתנות
אביעד קיצברג שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות | כפר בתיה | תשעח
מי שאינו שומר תורה ומצוות כעד קידושין
הרב אברהם וסרמן צהר ב | צהר | תשס
מיגו במקום עדים
הרב אברהם וסרמן בריחי שעריך בבא בתרא | תשעב
מיגו ככוח ההודאה
רפאל זילברפניג ישא מדברתיך ד | תשפ
מעמד דרבנן בדיני דאורייתא
הרב יואל מנוביץ קול ברמה לב | הגולן | תשפ
משמעות העדים בגיטין וקידושין
הרב שאול גרינפלד ניצני ארץ טו | מרכז הרב | תשסו
נאמנות הלווה בטענת 'פרעתי'
הרב שמואל שמעוני עלון שבות 159 | הר עציון | תשסא
נאמנות עד כשהוא חוזר ומגיד ויש לו מיגו
יאיר בן דב שעלי דעת ד | שעלבים | תשמו
נאמנות עדים
הרב עדו רכניץ חמדת הארץ ה | ארץ חמדה | תשסז
ניסן ואדר
הרב אוריאל עיטם מישרים ב | ירוחם | תשסג
סוגיית הכחשה תחילת הזמה
יוסף אביטן בלכתך בדרך ח | כרם ביבנה | תשנו
סוגיית עד זומם אם נפסל למפרע
הרב מנשה שמרלובסקי קול ברמה כג | חיספין | תשסה
עד אחד, מודה במקצת והעדאת עדים
הרב ישראל קירשטיין מאורות אמנה ה | קרית שמונה | תשסא
עד זומם חידוש הוא
הרב אביגדר נבנצל כתלנו יד | הכותל | תשנב
עדים בקידושין
(הרב) דוד בן זזון אורות עציון כא | אור עציון | תשנב
עדים החתומין על השטר
הרב נתנאל ברקוביץ בלכתך בדרך טו | כרם ביבנה | תשס
עדים זוממים - החטא ועונשו
(הרב) שי הוד שיר למעלות ה | מעלות | תשסו
עדים זוממים בדיני ממונות ובחזקות
הרב בן ציון משה אלגאזי פרי עץ הגן ה | רמת גן | תשעו
עדים זוממים שאין מקיימים בהם "כאשר זמם"
הרב חיים סבתו מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
עדים זוממין
משה דיין בלכתך בדרך ח | כרם ביבנה | תשנו
עדים שדבריהם נראים מוכחשים אך יש דרך ליישבם
הרב עמיעד גלזר אבני משפט ד | יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות | תשסה
עונש הכיפה
אריה רייך מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
על השבת, החגים והעולם המודרני
איתיאל גולד צהר לב | צהר | תשסח
פלגינן דיבורא
הרב חיים כפרי גולות ה | עתניאל | תשנז
פתיחה למסכת מכות
הרב נתנאל אריה קול ברמה כא | חיספין | תשסא
צירוף עדים מכחישים לעדות אחרת
עשהאל לובוצקי מעליות כד | מעלה אדומים | תשסד
צרוף עד ודיין
הרב אברהם רוזנברג ועוז ורד אורות עציון יט | אור עציון | תשנא
קבלת דיינים ועדים פסולים על ידי בעלי הדין
אלחנן שפירא קול ברמה כג | חיספין | תשסה
קידושין בין השמשות והזמה בעדי קידושין
הרב דוד יעקב הלוי אפלבום בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה
רמזים בעדים זוממים
אלישיב שרלו קונטרס לז | שיח | תשעז
שבת - תחילה למקראי קודש
הרב יהושע מגנס ניצני ארץ יד | מרכז הרב | תשסא
שבת, מועד וירושלים
הרב מרדכי בר אלי כתלנו טז | הכותל | תשסד
שומריו וזוכריו המה מעידים ומועדים
נועם שלזינגר עלון שבות 126 | הר עציון | תשן
שור הנסקל שהוזמו עדיו
הרב משה דימנטמן אבני משפט יא | כולל יד ברודמן, רחובות | תשסט
שיטת הרמב"ם בסוגיית הוציא שינו ועינו
הרב יואב שחם עלון שבות 153 | הר עציון | תשנט
שכר עדים
הרב דניאל כץ אמונת עתיך 103 | מכון התורה והארץ | תשעד
שלבים שונים בקידושין וגירושין הדורשים שני עדים
הרב שאול ישראלי חמדת הארץ ד | ארץ חמדה | תשסו
שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו
הרב יהודה סרבניק שעלי דעת ג | שעלבים | תשמד
שתי כתות עדים המכחישות זו את זו
אייל רזניקוביץ הכרעות ובירורים | ירוחם | תשעט
שתי כתי עדים המכחישות זו את זו
הרב אברהם וסרמן בריחי שעריך בבא בתרא | תשעב
תורת המועדים של המי שילוח
הרב אהרון בק אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
תשובות קצרות
אמונת עתיך 117 | מכון התורה והארץ | תשעח