תוצאות חיפוש

בדין הדלקת נרות שבת
דוד גלזר אורות עציון יא | אור עציון | תשמו
גדר גמר עשיית מצוותה בהדלקת נר של שבת
יחזקאל מרגלית מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
הדלקת נרות שבת
מרדכי ברקוביץ מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
ולקדוש ה' מכובד - בענין כבוד ועונג ביו"ט
הרב משה ליכטנשטיין עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו
וקראת לשבת עונג
הרב אליקים צדוק חיים שתהא בנו אהבת תורה | תשפ
חיות השבת
הרב בנימין זאב כהן זצל מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
כבוד ועונג בנר שבת
איתי מאושר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
כבוד שבת ועונג שבת
שלמה ורם יונתן ליפשיץ מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
נר לרגלי דברך - מצוות הנר, מוטיב היסטורי ומוקד משפחתי
דוד בן נון שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
קידוש במקום סעודה
הרב יחזקאל בוצקו קול מהיכל טו | היכל אליהו | תשעז
רעווא דרעווין- על סעודה שלישית
מאיר בוכהולץ גולות ט | עתניאל | תשס