תוצאות חיפוש

הגדרות הלכתיות למלחמה אזרחית בעורף
הרב יהושע לביא מחניך ב | הרבנות הצבאית | תשסח
מעמדם של חיילי העורף
הרב יהודה זולדן שבות יהודה וישראל | תשסז
ספר משנה תודעה (על הספר "החזית שבעורף")
הרב אליעזר חיים הלוי שנוולד צהר לב | צהר | תשסח