תוצאות חיפוש

בירורי הלכה בעניין הר הבית
ידידיה הירשפלד מאורנו ז | מצפה יריחו | תשסז
העלייה להר הבית בזמננו
הרב דב ליאור עלוני ממרא 122 | ניר | תשסט
חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית
הרב הלל בן שלמה מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד