תוצאות חיפוש

יפתח הגלעדי
עמוס וינגרטן מאורות אמנה ד | קרית שמונה | תשס
כתיבה בכתב אשורית (כתב סתם)
עמוס וינגרטן מאורות אמנה ז | קרית שמונה | תשסד