תוצאות חיפוש

אבר מן החי בבהמה שמתה
הרב עמית משגב מאמר הזבח | הר עציון | תשע
איסור סחורה בשביעית
הרב עמית משגב עלון שבות 168 | תשסח
ביעור שביעית
הרב עמית משגב עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו
בעניין חזרת בעל דין מהתחייבות שקיבל על עצמו
עמית משגב עלון שבות 151 | הר עציון | תשנח
דבר שאינו ברשותו
עמית משגב עלון שבות 158 | הר עציון | תשסא
טענינן ליורשים ולקוחות ויישומו בהכחשה
עמית משגב עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
כל המשנה ובא אחר ושינה בו
עמית משגב ואיתמר אלדר עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
עשה דוחה לא תעשה בנזירות
הרב עמית משגב עלון שבות 169 | הר עציון | תשסח
פסול מומר בשחיטה
הרב עמית משגב מאמר הזבח | הר עציון | תשע
שפה הסכמית ושפה טבעית
הרב עמית משגב עלון שבות 167 | הר עציון | תשסז