תוצאות חיפוש

בעניין השיר יום שמחה לישראל לכבוד שמחת תורה
הרב ראובן אוחנה, הרב משה בוטון האוצר לג | תשפ
הערות הקוראים
האוצר לד | תשפ
הפייסות ביום הכיפורים - ההלכה והפיוטים
שמאי ליבוביץ' עלון שבות 134 | הר עציון | תשנב
הפניה למלאכים בפיוטי הסליחות
מאיר פלדהיים קול ברמה ד | חיספין | תשן
חמדת עמים
הרב חיים סבתו מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
לקראת כלה - על פיוט לכה דודי
דוד הלל פרי עץ הגן ג | רמת גן | תשסב
פיוט לכבוד ראש הישיבה
הרב רפאל פוזן בלכתך בדרך כ | כרם ביבנה | תשסג
קמעא לשתות מים יכנס - הלכה בפיוטו של רבנו יוסף טוב-עלם
הרב עזריאל זילבר ממעין מחולה יג | שדמות נריה | תשסח