תוצאות חיפוש

בענין מהות חג השבועות וקרבנותיו בפרשת המועדות
הרב יגאל לרר ניצני ארץ יג | מרכז הרב | תשנט
הזמנה לחתונה - דרוש על סוכות כמפגש
איל קליין פתיחתא יז | כפר בתיה | תשע
המועד כמפגש
אביה טובי אביע 23 | עתניאל | תשעז
חקיו ומשפטיו לישראל
הרב יהודה ברנדס כתלנו יב | הכותל | תשמז
מקראי קודש - בין קדושה לברית
הרב אברהם ישראל שריר מעלין בקודש כד | כולל בית הבחירה | תשעב
פרשת המועדות - ויקרא כג
עמיחי מאיר מאורות אמנה ב | קרית שמונה | תשנח