תוצאות חיפוש

ארבע פרשיות - א
הרב אורי פישר בלכתך בדרך כב | כרם ביבנה | תשסד
בגדר מצוות זכור והחיוב בה לנשים
ליאור להב קול ברמה ט | חיספין | תשנב
בדין קטן בפרשת זכור
(הרב) הראל כהן מאבני המקום ט | בית אל | תשנה
קריאת פרשת זכור בספר תורה ספרדי לאשכנזים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
קריאת קטן בד' פרשיות
הרב אורי בצלאל פישר בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה