תוצאות חיפוש

הגדרת כלי בדיני טומאה ובדין שאובין
הרב אהרן ליכטנשטיין מעלין בקודש יג | כולל בית הבחירה | תשסז
יסודות טומאת כלי עץ
יעקב יוטקוביץ' עלון שבות 162 | הר עציון | תשסג
עניינים שונים בכלי מתכת
הרב דניאל וולף עלון שבות 154 | הר עציון | תשס