תוצאות חיפוש

דחק הלשון ודחק העניין
עזרא כהן מאבני המקום יא | בית אל | תשס
דרכה של גמרא
יהודה ראק עלון שבות 153 | הר עציון | תשנט
דרכו של תלמוד
הרב צבי יניר עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
פשט חדש למשנה (סב:)
עופר הרטוב מאבני המקום י | בית אל | תשנו