תוצאות חיפוש

בגדרי קרן - שן ורגל
חיים סלמון מבית מדרשנו בבא קמא | מרכז הרב | תשעד
ביאור שיטת הרח בדין הכלב שנטל חררה וגמל טעון פשתן
הרב יונתן רוזין מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
בענין חצי נזק צרורות
הרב ישראל רוזנברג מעליות כ | מעלה אדומים | תשנט
בתר מעיקרא ובתר תבר מנא
יעקב דניאלי וישראל קחניץ אורות עציון לג | אור עציון | תשסב
דין צרורות
הרב מרדכי נחמני ניצני ארץ ח | מרכז הרב | תשנב
דין צרורות ומקורותיו
אמיתי סלומון פתוחי חותם | אורות שאול | תשסח
הווית משפט הנזיקין
יובל ואדעי גולות ז | עתניאל | תשנט
המהדורות של פירוש רשי למסכת בבא קמא
הרב אמנון בזק עלון שבות 178 | הר עציון | תשפ
הערה בדין צרורות
הרב בני קלמנזון גולות ז | עתניאל | תשנט
התפתחות ומגמות פרשניות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים
פרופ' אבישלום וסטרייך דוקטורט | אוניברסיטת בר אילן | תשסז
זרק כלי מראש הגג
עמיחי פרידמן ויאיר וייגלר שערים לתלמוד א | כפר בתיה | תשעה
כל המשנה ובא אחר ושינה בו
עמית משגב ואיתמר אלדר עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
סוגיית צרורות
הרב מוטי ברוך הכי אתמר ג | איתמר | תשסח
סוגיית שן
ערן שילה ואסף תא שמע גולות ז | עתניאל | תשנט
צרורות
הרב חיים נבון עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
צרורות
ערן שקד קול ברמה כ | חיספין | תשנט
צרורות
אבישלום וסטרייך גולות ז | עתניאל | תשנט
צרורות
שלמה קניגסברג מבית מדרשנו בבא קמא | מרכז הרב | תשעד
קנסא וממונא בצרורות
קותי פינקלשטיין מישרים ג | ירוחם | תשסד
שיטת רבא בנזקי ממון - מעמדה המשונה של הקרן
הרב תמיר גרנות שערים לתלמוד א | כפר בתיה | תשעה
תולדת קרן - צרורות
הרב מרדכי הוכמן מאבני המקום י | בית אל | תשנו