תוצאות חיפוש

מהות הקידושין על פי רשי ותוספות
אורי פיש אורות עציון לב | אור עציון | תשסא
קדושי כסף ביחס לקנין כסף במהלך הסוגיות
אלון בן דוד מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
קידושין בחליפין
רואי רחמים מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט
קידושין בקניין חליפין
ליאור אופיר מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קניין חליפין
אפרים זיק עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
קנין חליפין בקידושי אשה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
רות נקנית - מגילת רות ופרק א במסכת קידושין
אלון מס פתיחתא כ | כפר בתיה | תשעד