תוצאות חיפוש

קידושין בחליפין
רואי רחמים מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט
קנין חליפין בקידושי אשה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט