תוצאות חיפוש

בדין עד נעשה דיין
חיים קורצטג כתלנו ד | הכותל | תשלב
בעניין מצוות ימים טובים
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות 150 | הר עציון | תשנח
בעניין תקיעות על סדר הברכות
הרב יצחק ביסמוט האוצר לב | תשעט
ברכת שופרות
יצחק וינברגר מאורות אמנה ו | קרית שמונה | תשסב
גדרים בעדות ראיית הלבנה
אבי רזניקוב אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
אסף גמליאל מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
השתלשלות מנהג התקיעות
יחיאל לב קול ברמה לא | הגולן | תשעט
חיוב נשים במצוות עשה שהזמן גרמן
הרב מוטי פרנקו קול ברמה לא | הגולן | תשעט
חקירת העדים ודין הזמה
בעז יעקבי פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
סדר הברכות והתקיעות בתפילת ראש השנה
הרב מוטי פרנקו קול ברמה לא | הגולן | תשעט
תוקעין אף על פי שאין בית
הרב איתי אליצור מעלין בקודש יח | כולל בית הבחירה | תשסט