תוצאות חיפוש

מקום מזבח העולה בעזרה
הרב יהושע פרידמן מעלין בקודש טו | כולל בית הבחירה | תשסח
עומד על גבי כלים
אושרי ורהפטיג מעלין בקודש יב | כולל בית הבחירה | תשסו