תוצאות חיפוש

איסור שבויה לכהן - ספק או גזירה
הרב אריה כ"ץ חמדת הארץ ג | ארץ חמדה | תשסד
בגדרי שבויה
הרב יצחק ביסמוט אבני משפט ו | כולל יד ברודמן, | תשסו
עדות הבעל בשבויה
ענניאל אהרן יוצרות ב | אור יוסף - בית חגי | תשע