תוצאות חיפוש

בגדרי רשות היחיד בשיטת התוספות
יעקב יהודה יקיר אורות עציון כה | אור עציון | תשנה
הוצאה מרשות לרשות בשבת בימינו
הרב יואל פרנק מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
רשויות שבת
דוד ריינוס פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס