תוצאות חיפוש

ביאור סוגית "העדים שאמרו אמנה היו דברינו"
הרב עזריה ברזון מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
בענין אמנה במיגו דמזוייף
הרב אמוץ כהן יוצרות ג | אור יוסף - בית חגי | תשעה
שטרא זייפא
דוד זהבי מאורות אמנה ב | קרית שמונה | תשנח