תוצאות חיפוש

בעיית החליבה בשבת וביום טוב (צה.)
שי פרנקל מאבני המקום ז | בית אל | תשנג