תוצאות חיפוש

דין שינוי מקום בברכה
דוד בן זזון אורות עציון ל | אור עציון | תשנט
המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
אריה ולדמן עלון שבות 105 | הר עציון | תשמד