תוצאות חיפוש

אוזר ישראל בגבורה - מבט תורני על השירות בצהל
הרב שי הירש אוזר ישראל בגבורה | מכון תורת שלמה | תשעח
האם שבט לוי וכל מי שתורתו אומנתו פטורים מגיוס לצבא
הרב יגאל קמינצקי אמונת עתיך 120 | מכון התורה והארץ | תשעח
היום שאחרי - שיחות בעקבות ההתנתקות
הרב יהושע ויצמן שיר למעלות ה | מעלות | תשסו
ולא זוכין לעצמן בכח גופן - בענין שבט הלוי ושרות צבאי
הרב יהושע ויצן שיר למעלות ב | מעלות | תשס
זאת תורת ההסדר
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות 100 | הר עציון | תשמג
חזרתי אליך אבל הייתי אחר
טל כנביבי אביע 23 | עתניאל | תשעז
חילך מאוריתא
אורות עציון ה | אור עציון | תשמד
ישיבת 'ההסדר' - ערכים ומגמות חינוכיות
הרב יצחק שילת מעליות י | מעלה אדומים | תשמח
כרם בית אשה - שירות צבאי וחיי משפחה
הרב יהודה זולדן שבות יהודה וישראל | תשסז
נקי יהיה לביתו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
ערך הצבא בישראל
הרב חיים דרוקמן אורות עציון | אור עציון | תשמט
קבלת שירות מהורה
הרב בראון דסברג מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח
שעבוד הגוף והשירות הצבאי
הרב שראל וינברגר אמונת עתיך 117 | מכון התורה והארץ | תשעח
שש אגרות
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל צהר י | צהר | תשסב