תוצאות חיפוש

אל המקום אשר יבחר - עיון בבחירת ירושלים
יאיר שאג ואמיתי קושיצקי פתיחתא טז | כפר בתיה | תשע
מוזר הייתי לאחי
הרב שמעון קליין מאבני המקום יב | בית אל | תשס
עד היכן דברי שמואל?
מנחם ליבטאג עלון שבות 122 | הר עציון | תשמח
שום תשים עליך מלך - מאימתי מלך דוד?
גד אלדד עלון שבות 138 | הר עציון | תשנג