תוצאות חיפוש

התפתחות ומגמות פרשניות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים
פרופ' אבישלום וסטרייך דוקטורט | אוניברסיטת בר אילן | תשסז
כלב שנטל פיתות מרחבת החנות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
פטור שן ורגל ברשות הרבים
שי ודעי ואריאל נתיב מאבני המקום י | בית אל | תשנו