תוצאות חיפוש

ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני ה פתח אהל מועד
הרב ראם הכהן אורות עציון כד | אור עציון | תשנד
שני השעירים - עיון במדרשי הלכה
אליהו שי פתיחתא ג | כפר בתיה | תשסד