תוצאות חיפוש

אילן שקצצו פחות מטפח לשביעית ולערלה
הרב שמעון לפיד אורות עציון כב - כג | אור עציון | תשנג
זריעה בשביעית
עשהאל שמלצר מאבני המקום יג | בית אל | תשסא
רסיסי ירושלמי
הרב עמירם עולמי גולות א | עתניאל | תשנג
שיטות ויסודות בדין תוספת שבת
הרב אייל גריינר שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
שלושה אילנות לבית סאה
גלעד אבוהב מאורנו יג | מצפה יריחו | תשעט
תוספת שביעית - מקורה וגדרה
מאיר טויבר כתלנו יב | הכותל | תשמז
תוספת שבת
הרב יוסף צבי רימון עלון שבות 128 | הר עציון | תשן