תוצאות חיפוש

בדין לאו שאין בו מעשה
(הרב) ידידיה כהנא בלכתך בדרך ו | כרם ביבנה | תשנו
בעלות בקורבן ציבור
הרב דניאל וולף עלון שבות 174 | הר עציון | תשעב
המשכה
אושרי ורהפטיג מישרים ד | ירוחם | תשסו
הקדשת חד-איבר
שמעוני גרטי מעלין בקודש י | כולל בית הבחירה | תשסה
יסוד חיוב העונש בשיטת רבי עקיבא וממשיכיו
אבי שפירא שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
יסודות איסור קללה
דן אלינר אורות עציון כ | אור עציון | תשנא