תוצאות חיפוש

סדר תעניות על עצירת גשמים בזמן הזה ותפילה לעצירת גשמים
הרב אליעזר וייל ממעין מחולה יב | שדמות נריה | תשסד
תעניות גשמים בארץ ישראל בימינו
הרב יעקב אפשטיין חלק נחלתו ו | תשסז