תוצאות חיפוש

"יום תרועה יהיה לכם"
תמיר גרנות עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
איסור אכילה קודם תקיעות
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
בענין שיעור תקיעה כתרועה
מאיר בראלי יוצרות ב | אור יוסף - בית חגי | תשע
גועה כבהמה
הרב יגאל אריאל קול ברמה כו | חיספין | תשעד
העמדת שומר לקיום מצוה ולהימנעות מעבירה
הרב אביהוד שוורץ עלון שבות 178 | הר עציון | תשפ
ולשמחה מה זו עושה - למקומם של קולות התקיעה בראש השנה
הרב צבי שורץ אמונת עתיך 109 | מכון התורה והארץ | תשעו
מין השופר וצורתו
אריאל ברלין עלון שבות 177 | הר עציון | תשעח
קול השופר ושעבוד הלב
הרב יהודה עמיטל עלון שבות בוגרים טו | הר עציון | תשסב
קולות השופר
הרב חיים דרוקמן אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים - על הזיקה שבין תקיעה לתפילה
הרב אהרן ליכטנשטיין עלון שבות בוגרים יט | הר עציון | תשסד
שיעור התקיעות ביום הרת עולם
מוסאי אורי ספר היובל | קרני שומרון | תשס
תקיעה בחצוצרות במלחמה ובעת צרה
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
תקיעת שופר של ראש השנה בשבת ובירושלים
יגאל ברונר כתלנו ו | הכותל | תשלד