תוצאות חיפוש

מתן הקלות בקיום מצוות למניעת חטא חמור יותר
הרב איתי אליצור צהר מא | צהר | תשעז
על תשובת הציבור
ראם דה-האן התשובה בראי הראשונים | אשכולות, יפו | תשעד
רמאות בקניה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
תקנת השבים
הרב פרופ' נחום רקובר ניצני ארץ יב | מרכז הרב | תשנח
תקנת השבים וחוק המרשם הפלילי - השוני במגמות
הרב אליעזר וייל ממעין מחולה יג | שדמות נריה | תשסח
תקנת השבין בגזל עצי סוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז