תוצאות חיפוש

הפרשה ממין על שאינו מינו
אהרון ווסר אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
הפרשה מן המוקף
אליעזר דוד שעלי דעת א | שעלבים | תשלב
הפרשת תרומות ומעשרות באומד
אליעזר שריאל עלון שבות 153 | הר עציון | תשנט
הפרשת תרומת מעשר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
יעדן וייעודן של מתנות כהונה
הרב יצחק בן דוד עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו
קדושת תרומה ותיקון הטבל
יעקב פרנצוס עלון שבות 139 | הר עציון | תשנג