תוצאות חיפוש

"מגיד מראשית אחרית" - תרומה ומתנות עניים
אשר מאיר עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
דין 'תולין'
רונן כץ עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו
דין ראיית פני הבית בתרומות ומעשרות
נעם ורשנר עלון שבות 164 | הר עציון | תשסה
הפרשת תרומות ומעשרות באומד
אליעזר שריאל עלון שבות 153 | הר עציון | תשנט
נתינת תרומה לכהן
יעקב יוטקוביץ' עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו