תוצאות חיפוש

תרומות מגויים לבנין בית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט