תוצאות חיפוש

בשתי תרומות הכתוב מדבר - הבחנה ביסוד תרומה
הרב דן נבון אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
הפרשת תרומות ומעשרות באומד
אליעזר שריאל עלון שבות 153 | הר עציון | תשנט
הפרשת תרומת מעשר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שיעור ביכורים
גד אלדד עלון שבות 137 | הר עציון | תשנב
תשובות קצרות
אמונת עתיך 103 | מכון התורה והארץ | תשעד