תוצאות חיפוש

"והיה לכם שבתון זכרון תרועה"
הרב חיים כפרי גולות ב | עתניאל | תשנד
"יום תרועה יהיה לכם"
תמיר גרנות עלון שבות 149 | הר עציון | תשנז
בענין שיעור תקיעה כתרועה
מאיר בראלי יוצרות ב | אור יוסף - בית חגי | תשע
ולשמחה מה זו עושה - למקומם של קולות התקיעה בראש השנה
הרב צבי שורץ אמונת עתיך 109 | מכון התורה והארץ | תשעו
סדר הברכות והתקיעות בתפילת ראש השנה
הרב מוטי פרנקו קול ברמה לא | הגולן | תשעט
עלה אלוקים
הרב יוסף אנקור מאורות אמנה ז | קרית שמונה | תשסד
קולות השופר
הרב חיים דרוקמן אורות עציון יג | אור עציון | תשמח