תוצאות חיפוש

בסוגיא דאחייה לקרן כעין שגנב וטלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו
הרב אברהם משניות ניצני ארץ טו | מרכז הרב | תשסו
גורם ההרתעה והעונש בדיני קנסות
איתן פולק עלון שבות 175 | הר עציון | תשעג
הקנאת כפל לשומר
הרב יואב שחם עלון שבות 152 | הר עציון | תשנט
חיוב כפל והזמה כמעשי בית דין
הרב אליקים קרומביין עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו
תשלומי כפל
אלון מס אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז